Kurz navazuje na Syntax I. a zaměřuje se na prohloubení znalostí české syntaxe prostřednicvím vlastních vybraných témat, které budou během semináře přednesena a na konci semestru odevzdána v písemné formě.