Cílem předmětu je podpora akademického čtení odborných textů z lexikologie se zaměřením na odbornou slovní zásobu a způsob jejího užívání. Dále je kurz zaměřen na aktivní práci s lexikální rovinou českého jazyka, její samostatné užívání a schopnost ověřovat existenci a platnost lexikálních jednotek v Českém národním korpusu.