Seminář staví na představených konceptech v rámci přednášek kurzu Politika a mezinárodní vztahy, zasazuje dané koncepty do debaty evropské integrace a rozvíjí jejich pojetí v kontextu daného teritoria.