Kurz vám pomůže:
• Seznámit se po stránce racionální i emocionální s prostředím českého vězeňství.
• Pochopit politiku vězeňství a její vývoj v souvislosti s trestní politikou i sociální politikou státu.
• Umět porovnat českou situaci se zahraničním kontextem i mezinárodními trendy a vybranými případovými studiemi.
• Procvičit si některé techniky společenskovědního výzkumu v podmínkách bez jakékoliv technické podpory.
• Pohlížet na vězeňství jako na systém a uvědomovat si možnosti a limity jeho změny.
• Potkat lidi, které byste jinak potkávali jen obtížně.