Cílem předmětu je analyzovat složitý vývoj evropských zemí po druhé světové válce, který byl po většinu tohoto období ovlivněn rozdělením světa na dvě zájmové sféry vlivu. Pozornost bude věnována analýze a dopadům studené války pro jednotlivé evropské země. Předmět bude sledovat také postup evropského integračního procesu od konce druhé světové války do současnosti a také analýzu vývoje v Sovětském svazu a státech tzv. východního bloku.