Povinně volitelný kurs pro studenty druhého nebo třetího ročníku bakalářských studijních programů Politologie a veřejná politika a Sociologie a sociální politika. Konkrétní zájmy studentů o sociální problémy (mnohé z nich mohou souviset s přípravou jejich bakalářských prací) budou konfrontovány se zkušenostmi přednášejících a pozvaných hostů z procesů přípravy a realizace veřejných a sociálních politik. Určeno až pro dvacet studentů.
Prerekvizity: U studentů programu Politologie a veřejná politika kurs JSB521 Úvod do sociální politiky. U studentů programu Sociologie a sociální politika kurs JSB025 Sociální problémy.
Platforma kursu v Moodle: Zde budou zavěšovány pracovní podklady a výsledný scénář.