V rámci předmětu se budeme věnovat základním otázkám souvisejícím s problematikou čtení a čtenářství. Co se děje, když čteme? Jak se děti v České republice učí číst? Jakou roli hraje čtení v našem životě? S tématikou čtení velmi úzce souvisí problematika čtení s porozuměním a čtenářské gramotnosti. A odtud je již jen krůček ke gramotnosti informační a mediální. Jakou roli hrají knihovny v rozvoji čtenářství, informační a mediální gramotnosti? Teoretické aspekty i aplikace v praxi všech výše zmíněných témat.