Cílem prosemináře je: - úvod do českého akademického prostředí a kontextu humanitních studii; - seznámení se základy akademických dovedností, včetně porozumění, interpretace a reflexe odborných textů a tvorby vlastního textu - práce s konkrétními texty se používá k prokázání a rozvíjení dovedností a postupů potřebných pro další vzdělávání ve zvoleném studijním programu, včetně hodnoty přítomnosti různých názorů, schopnosti slyšet názory ostatních atd. Kurs má seminární charakter, tj. vyžaduje průběžnou přípravu a aktivní práci v hodinách. Závěrečné hodnocení sestává z hodnocení průběžné práce v semestru a seminární práce. Obecné podmínky atestace: - pravidelná účast na hodinách prosemináře; - pravidelná příprava na práci v hodinách; - vypracování zadaných písemných úkolů v náležité kvalitě.