Seminář se bude zabývat proměnami francouzské politiky od 80. let 20. století do současnosti. Budeme se jednak soustředit na pochopení francouzského politického systému, francouzských institucí, zároveň i na zásadní společenské zvraty a témata. Cílem semináře je také sledovat aktuální francouzské dění. Stěžejním úkolem studentů bude číst zadané texty a následně o nich v hodině diskutovat. Budeme číst texty v angličtině a češtině (pokud bude originál ve francouzštině, budu pro zájemce poskytovat i francouzskou verzi). Pro absolvování kurzu tedy není nutná žádná znalost francouzštiny.