Předmět je zaměřen na základy vývojové psychologie a psychologie osobnosti, které jsou užitečné pro běžný život i pedagogickou profesi. Cílem je osvojení si vybraných poznatků z jednotlivých oblastí vývoje a osobnosti a porozumění aplikacím těchto poznatků do praxe. Po absolvování kurzu budou studenti rozumět vývojovým potřebám a individuálním charakteristikám, které ovlivňují vzdělávání. První část kurzu představuje vývoj od narození po mladou dospělost a druhá část kurzu seznamuje studenty s hlavními povahovými, výkonovými a motivačními charakteristikami osobnosti.