Předmět Pohybová výchova a hra na Orffovy nástroje v sobě propojuje teoretické poznatky týkající se Orffových nástrojů, podstaty uplatnění pohybových prvků v hudební výchově a aktivní uplatňování a ověřování získaných poznatků v hudebně pohybových a instrumentálních činnostech.

 Cílem kurzu je základní seznámení s Orffovými nástroji, technikou hry na ně a možnostmi jejich využití ve školní praxi. Studenti budou dále v rámci kurzu pojmenovávat a využívat základní pohybové prvky se současným uvědomováním si jejich role v základní hudební výchově.