ANOTACE
Předmět uvádí studenty do základních poznatků sociální psychologie s důrazem na kontext vzdělávání. Předmět představuje přínos vybraných poznatků z oblasti sociální kognice, sociální identity, sociálního vlivu a sociálních vztahů. Cvičení budou zaměřena na kritickou reflexi sociálně psychologických poznatků a na jejich využití v profesi učitele.

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE
Pro splnění předmětu je potřeba získat za úkoly a test celkem minimálně 53 bodů (z možných 100 bodů). Zkouška má dvě rovnocenné části: 50 bodů je možné získat za odevzdání průběžných domácích úkolů (celkem 4; hodnoceno plným počtem bodů při odevzdání včas a dle zadání) a 50 bodů za závěrečný test. Součet bodů získaných za úkoly a test se bude na závěrečné známky převádět následujícím způsobem: 53 – 68 bodů = známka 3; 69 – 84 bodů = známka 2; 85 – 100 bodů = známka 1.

LITERATURA - povinná
Myers, D.G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.
(Pouze vybrané kapitoly uvedené na konci prezentací k přednáškám.)

LITERATURA - pro zájemce
Výrost, J.; Slaměník, I.; Solárová, E. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2019.
Masaryk, R. Medzi člověkom a ľudmi. Úvod do sociálnej psychológie. Bratislava: Iris, 2013.