Kurz je zaměřen na reálie hispanofonního světa. Jeho cílem je seznámit s vybranými zvyklostmi, tradicemi a kulturou Španělska a některých států Latinské Ameriky.
V semináři se předpokládá velmi aktivní účast studentů, neboť ti se z určité části sami podílejí na jeho obsahu.
Důraz je rovněž kladen na procvičování akademických dovedností (mluvený projev, porozumění textu a poslechu, prezentace vlastní práce, odborná diskuze na zadané téma).
Kurz je určen studentům s dobrou znalostí obecné španělštiny na úrovni B1/ B2 (viz anotace kurzů Španělština B1.2, B2.1 a B2.2).
Kurz je jednosemestrální, 1x2 hod. týdně.