Cílem kurzu je prohloubení receptivní dovednosti čtení s porozuměním, seznámení se s různými technikami čtení a prací se slovníky.
Kurz je vhodný pro studenty, kteří potřebují složit zkoušku z Akademického čtení, a pro studenty, kteří se chtějí zdokonalit v četbě akademických a odborných textů.
Kurz je zakončen zkouškou.
Zk je hodnocena za průběžnou práci v semestru a za splnění závěrečného úkolu.
Práce v semestru, která je součástí hodnocení, zahrnuje:
práci s vlastním odborným textem (např. přípravu prezentace textu pro ostatní, překlad části textu, shrnutí, výběr klíčových slov)
pravidelnou docházku a přípravu na hodiny
včasné odevzdávání zadaných úkolů
aktivitu v hodině.
Průběžná práce v semestru tvoří základ hodnocení. To je doplněno o vyhodnocení závěrečného úkolu zaměřeného na porozumění neznámému odbornému textu.
Kurz je jednosemestrální, 1 x 2 hod./týdně. Základem je práce se španělskými texty, ale jazykem výuky je čeština.