Cílem předmětu je prohloubení vašich gramatických znalostí z oblastí syntaxe, morfologie a lexikologie. Významná pozornost bude rovněž věnována rozvíjení slovní zásoby a frazeologie.

Každý týden zde naleznete studijní materiály. Bude se jednat jak o gramatiku, tak o četbu

Zápočet bude udělen na základě účasti, práce s textem, aktivní účasti na diskuzi. Pro získání atestace je nutné nezameškat vice než 2 hodiny v daném semestru.