Praktická gramatika II navazuje na praktickou gramatiku I a věnuje se především slovesu. Obsahem cvičení je zejména slovesná konjugace a slovesné syntaktické jevy se zaměřením na problematické oblasti, např. užití pomocných sloves v perfektu, tvary silných sloves, slovesné syntaktické vazby, vazby funkčních sloves aj. Součástí semináře jsou rovněž praktická cvičení z překladu.

Předmět prozatím probíhá distančně formou videokonferencí na MS Teams (+ Moodle).