Předmět "Etika II" zde na moodlu je společným prostorem pro předměty evidované v SISu jako:

YMFA50 - Etika a morální filosofie
YMFH003 - Etika a morální filosofie
YBJB027 - Etika II

Najdete zde zejména:
- studijní materiály
- zadání úkolů v průběhu semestru
- odevzdávárnu pro závěrečnou písemnou práci