V kurzu bude lektor používat český znakový jazyk, důraz bude kladen na přirozenost komunikace. Cílem není, aby si frekventanti kurzu osvojili co největší množství jednotlivých znaků, ale aby pochopili základní strukturní a funkční specifika českého znakového jazyka.