V tomto prosemináři se věnujeme četbě a komentáři klíčových textů filosofie naděje (Camus, Marcel, Nietzsche, aj.). Studenti by se zde měli naučit zvládnout základní žánry a postupy při práci s filosofickým textem, stejně tak formálním náležitostem akademického psaní. Podmínkou k úspěšnému splnění kurzu je aktivní účast na hodině, referát, týmová prezentace a závěrečná písemná práce.