Cílem předmětu je seznámit posluchače se vznikem a vývojem muzejních a galerijních institucí na půdě USA v sociokulturním kontextu. Formování a růst amerických sbírek je založen na evropských vzorech, a právě z tohoto pohledu budou zkoumány americké sbírky. Bude připomenuto, jakým způsobem američtí sběratelé získávali evropská mistrovská díla do svých sbírek, jaké vazby měli k evropskému trhu s uměním, jaké kontakty udržovali s obchodníky s uměním v daném období. Předmět je strukturován na základě chronologie, typologie a významu vybraných muzejních a galerijních institucí. Analyzována bude jak architektonická podoba muzejních a galerijních objektů, charakter a rozvoj sbírek v nich uložených, tak i osobnosti spjaté s dílčími institucemi a jejich celosvětový význam v rámci muzeologického diskurzu.