Cílem semináře je snaha přiblížit zásady muzeologie a galerijní praxe, společně s tvorbou výstavních kurátorských konceptů. Vedle teoretické průpravy z oblasti dějin umění je nesmírně důležitá i samotná práce historika umění v paměťových institucích, sbírkotvorných, i v tzv. "kunsthalle". Práce v semináři bude soustředěna na teorii a praxi kurátora v muzeu umění a v galeriích v minulosti i dnes. Seminář je věnován analýze kurátorského konceptu právě probíhající výstavy. Nejde o komentovanou prohlídku, ale o analýzu a kritické hodnocení teoretického zázemí výstavního konceptu, úspěchu jeho aplikace při realizaci, vizuální stránky výstavy i doprovodných publikací, kvalitu doprovodných programů, hodnocení PR, komunikace instituce s veřejností i ohlasů ve výtvarné kritice. Při společných analýzách přímo ve výstavách bude docházet ke vzájemnému srovnávání a odhalování konkrétní "role" kurátora při přípravě výstavy. Ve výběru budou jak stálé expozice předních českých muzeí a galerií, tak současné temporální výstavy. Výběr výstav nebude nijak omezen a limitován, půjde o výstavy starého, moderního i současného umění. Výstavy poté vyhodnotíme formou Grand Prix kurátorského konceptu.