Kurz navazuje na předmět didaktika hudební výchovy a jeho cílem je seznámit studenta s aktuálními problémy a novými trendy současné výuky Hv, a prohloubit tak jeho znalosti z hudební didaktiky a pedagogiky v rozšiřujících praktických oblastech (slovní hodnocení, integrace v Hv, projektové vyučování v Hv, vizualizace poslechu apod.)