Cílem předmětu je orientovat studenty v základních psychologických zákonitostech hudebněpedagogického procesu a umožnit jim diagnostikovat a rozvíjet hudebnost dítěte.