Kurz volně navazuje na Politický systém ČR I., je zaměřen na regionální a lokální úroveň politického systému ČR. Jádrem kurzu jsou vybrané případové studie, které charakterizují specifika substátních úrovní českého politického systému.