Dvousemestrální prakticky orientovaný kurz je určen studentům ostatních románských filologických oborů. Jeho cílem je seznámit posluchače se základy italského jazyka, jeho výslovností, ortografií a zároveň je připravit na základní komunikační situace tak, aby byli schopni jazyk aktivně užívat a kdykoliv na kurz navázat prohlubováním svých znalostí.