Přednáškový cyklus je zaměřen na společenské, ekonomické, politické a kulturní reálie Korejské republiky i KLDR. 
Výuka probíhá formou přednášek odborníků na jednotlivá aktuální témata, které tvoří uzavřené celky. Cílem 
přednášky je poskytnout posluchačům komplexní přehled o otázkách týkajících se současného vývoje v obou 
Korejích a zároveň poskytnout detailní analýzu vybraných společenských struktur a jevů v podání předních 
českých i zahraničních odborníků.