Kurz nabízí prohloubení teoretických znalostí o školní třídě a praktických postupů při její organizaci. Oborové zázemí tvoří zejména sociální a vývojová psychologie. Cílem je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi, které jim umožní využívat skupinové dynamiky ve prospěch jednotlivých žáků i skupiny jako celku ve své budoucí pedagogické praxi.