Informace o bezpečnosti a  rizicích  v různých variantách

Information on safety and hazards  in different variants