Tvoření a použití minulého času v angličtině

Cílem kurzu je naučit studenty tvořit gramaticky správně minulý čas a seznámit je s vhodnými případy použití minulého času. V kurzu si studenti procvičují minulý čas, nacvičují správnou výslovnost a píší krátký text v minulém čase. Součástí kurzu je test, který ověřuje zvládnutí probraného učiva.

Cílem kurzu je představit účastníkům krásy Jeseníků.

Kurz je vytvářen ve spolupráci Ústřední knihovny UK. Cílem kurzu je seznámit účastníky s e-learningovými nástroji, se kterým mohou zkvalitnit svoji vysokoškolskou výuku na Univerzitě Karlově.