Pokračování úvodního kurzu didaktiky matematiky. Základní poznatky z didaktiky matematiky (např. pojmotvorný proces, paralela fylogeneze a ontogeneze poznatků) jsou aplikovány na nové matematické obsahy.