English for Scientific Purposes @ UK PřF.

ESP Video Course for Students @ UK PřF

ESP Video Course II for Students @ UK PřF

Seznámení bakalářských studentů PřF UK s možností kombinovaného studia angličtiny.

Tento "kurz" je rozřaďovací test pro studenty češtiny jako cizího jazyka.

Zároveň slouží k hodnocení obtížnosti jednotlivých úloh z tohoto testu. 

Kurz je zaměřen, podle zkušeností z minulých let, na požadované znalosti k přijímacím zkouškám na vysokých školách i na přípravu ke studiu v prvních semestrech vysoké školy.

Kurz trvá 15 týdnů, 6 hod. matematiky týdně.

Cílem kurzu je upevnit základní znalosti z matematiky absolventů gymnázií a připravit je k přijímacím zkouškám a ke studiu v prvních semestrech na vysokých školách.