Milé studentky,  milí studenti,

vítáme Vás v prostředí výukových kurzů, které se budou obsahově orientovat na širokou problematiku učiva v rozšiřujícím studiu českého jazyka v rámci studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

V rámci tří samostatných kurzů se dotkneme výuky, která je orientovaná komunikačně a zážitkově, a klade tak vysoké požadavky na přípravu učitele českého jazyka. Předpokládá jeho odbornou erudici a očekává jeho snahu přistoupit k obsahové proměně předmětu a mnohdy i celkového didaktického uvažování. Kurzy se vyznačují tzv. sumarizačním charakterem a tematicky zastřešují doposud zpracované kurzy, tentokrát s akcentem na celoživotní vzdělávání, neboť zvláště studenti CŽV mívají problémy se sumarizací poznatků z jednotlivých disciplín a mnohdy z časových důvodů i s orientací v odborné literatuře ke studovaným oborům, protože jejich studijní programy s přímou výukou bývají relativně krátké. Vzhledem ke zmíněnému sumarizačnímu charakteru jsou tyto nové kurzy zaměřeny i na studenty standardních pregraduálních studijních programů českého jazyka. Kurzy komplementárně doplňují a aktualizují oborovou didaktiku českého jazyka, obsahují vždy teoretické vymezení dílčích i systemizujících obsahů a soustřeďují se na aplikaci nabízených poznatků.

Jednotlivými kurzy vás provedou vyučující Katedry českého jazyka:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc., a PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.


(Kurz podporující předmět CŽV OCRN20UC02 Rozvoj jazykové kompetence žáka mladšího školního věku na 1. stupni ZŠ)


(Kurz podporující předmět CŽV OCRN20UC24 Komunikační výchova v českém jazyce na 1. stupni ZŠ)


(Kurz podporující předmět CŽV OCRN20UC16 Didaktická řešení kritických bodů gramatiky češtiny pro mladší školáky)