Předmět Základy práva pro neprávníky je určen pro studenty, kteří nejsou studenty právnických fakult, ale mají zájem se seznámit se základy práva, které ovlivňuje jejich každodenní život.
Předmět je zaměřen na pochopení základních právních principů a pojmů. Základ tvoří seznámení s několika nejdůležitějšími právními odvětvími, jejich právní úpravou, zásadami, základními instituty a postupy.
Výuka je koncipována prakticky. Důraz je v kurzu kladen zejména na praktické dovednosti, které právní laici mohou použít v běžném životě, jako je např. dovednost vyhledat právní předpisy, sepsat bez pomoci právního profesionála jednodušší smlouvy, sepsat platnou závěť či chápat důsledky vlastního hlasování ve volbách do zastupitelských sborů.
Studentům je zdůrazňována důležitost právní ostražitosti při jakémkoli právním jednání.
Při výuce se pracuje se základními právními dokumenty, se kterými se mohou studenti setkat (pracovní smlouva, nájemní smlouva, správní rozhodnutí např. o spáchání dopravního přestupku apod.).
Studenti se dále seznámí se základními právními předpisy, veřejnými rejstříky a seznamy (zejm. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí) a vyzkouší si, jak v nich vyhledávat.