Kurz studentům umožní, aby se zapojili do přípravy vzdělávacích programů pro Národní památník na Vítkově, jejichž cílem je animace a interpretace kulturního dědictví 20. století. Osvojí si kritický přístup k interpretaci českých moderních dějin a metody mezioborové spolupráce nezbytné pro rozvoj výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví.

Péče o kulturní dědictví jako výzva pro mezioborovou diskusi

V rámci jednosemetrálního kurzu budou mít studenti možnost reflektovat svůj vztah ke kulturnímu dědictví. Prostřednictvím případových studií a diskusí s odborníky se budou zamýšlet nad otázkami soudobé péče o kulturní dědictví.