Cílem výuky předmětu je představit základní teorie a přínos sociální psychologie s důrazem na oblasti, které jsou důležité pro profesi pedagoga. Po absolvování kurzu budou studenti a studentky rozumět vybraným poznatkům z oblasti sociální kognice, sociálního vlivu a sociálních vztahů a budu mít představu o možnostech využití těchto poznatků v běžném životě i ve vzdělávání dětí a dospívajících.

Obsah výuky:
1. Předmět a metody sociální psychologie.
SOCIÁLNÍ KOGNICE
2. Sebepojetí v sociálním světě.
3. Sociální vnímání a sociální postoje.
4. Teorie kognitivní disonance.
SOCIÁLNÍ VLIV
5. Očekávání druhých a přesvědčování.
6. Konformita a poslušnost.
7. Skupinová dynamika a skupinové myšlení.
SOCIÁLNÍ VZTAHY
8. Diskriminace a meziskupinové vztahy.
9. Agresivní chování.
10. Prosociální chování.