Cílem kurzu je prohloubení receptivní dovednosti čtení s porozuměním, seznámení se s různými technikami čtení a prací se slovníky.
Kurz je vhodný pro studenty, kteří potřebují složit zkoušku z Akademického čtení, a pro studenty, kteří se chtějí zdokonalit v četbě akademických a odborných textů.
Kurz je zakončen zkouškou.
Zk je hodnocena za průběžnou práci v semestru a za splnění závěrečného úkolu.
Práce v semestru, která je součástí hodnocení, zahrnuje:
práci s vlastním odborným textem (např. přípravu prezentace textu pro ostatní, překlad části textu, shrnutí, výběr klíčových slov)
pravidelnou docházku a přípravu na hodiny
včasné odevzdávání zadaných úkolů
aktivitu v hodině.
Průběžná práce v semestru tvoří základ hodnocení. To je doplněno o vyhodnocení závěrečného úkolu zaměřeného na porozumění neznámému odbornému textu.
Kurz je jednosemestrální, 1 x 2 hod./týdně. Základem je práce se španělskými texty, ale jazykem výuky je čeština.
Kurz je určen pro úplné či tzv. falešné začátečníky.
Jeho cílem je získání základních znalostí jazyka a dosažení úrovně A1.
Vyučovacím jazykem je prvotně čeština a v další fázi pak španělština.
Osu výuky tvoří jednotlivé lekce učebnice Embarque 1, které jsou doplňovány autentickými materiály, videy a poslechy.
Kurz je jednosemestrální 2x2h. týdně.
Výuka bude probíhat prezenčně; v případě změny aktuálních hygienických opatření budou studenti o formě distanční výuky (MS Teams / Zoom) informováni.
Kurz je určen studentům, kteří ovládají jazykové znalosti španělštiny na úrovni B1.1 (viz anotace kurzu Španělština B1.1).
Pokud si nejste jisti svou úrovní, můžete si ji ověřit: http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17
Kurz rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně B1.2.
Kurz je jednosemestrální, 2 hodiny týdně probíhají prezenčně, 2 hodiny týdně tvoří samostatná práce v Moodle).
Samostatná práce na týden bude zadávána do Moodlu každé pondělí. U každého úkolu bude datum a způsob splnění/odevzdání.
Kurz je určen studentům, kteří ovládají jazykové znalosti španělštiny na úrovni B1.2 (viz anotace kurzu Španělština B1.2).
Rozvíjí základní jazykové kompetence (mluvení, čtení, psaní a poslech) a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně B2.1.
Kurz je jednosemestrální, 1x2 hod. týdně.
Pokud si nejste jisti svou úrovní, můžete si ji ověřit: http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17
Literatura: Embarque 3 Libro del Alumno, Embarque 3 Libro de Ejercicios