Kurz je určen studentům, kteří ovládají jazykové znalosti španělštiny na úrovni B1.1 (viz anotace kurzu Španělština B1.1).
Pokud si nejste jisti svou úrovní, můžete si ji ověřit: http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17
Kurz rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně B1.2.
Kurz je jednosemestrální. 2 hodiny týdně probíhají prezenčně, 2 hodiny (90min.) týdně tvoří samostatná práce v Moodle.
Samostatná práce na týden bude zadávána do Moodlu každý pátek. U každého úkolu bude uvedeno datum a způsob splnění/odevzdání.
Cílem kurzu je prohloubení receptivní dovednosti čtení s porozuměním, seznámení se s různými technikami čtení a prací se slovníky.
Kurz je vhodný pro studenty, kteří potřebují složit zkoušku z Akademického čtení, a pro studenty, kteří se chtějí zdokonalit v četbě akademických a odborných textů.
Kurz je zakončen zkouškou.
Zk je hodnocena za průběžnou práci v semestru a za splnění závěrečného úkolu.
Práce v semestru, která je součástí hodnocení, zahrnuje:
práci s vlastním odborným textem (např. přípravu prezentace textu pro ostatní, překlad části textu, shrnutí, výběr klíčových slov)
pravidelnou docházku a přípravu na hodiny
včasné odevzdávání zadaných úkolů
aktivitu v hodině.
Průběžná práce v semestru tvoří základ hodnocení. To je doplněno o vyhodnocení závěrečného úkolu zaměřeného na porozumění neznámému odbornému textu.
Kurz je jednosemestrální, 1 x 2 hod./týdně. Základem je práce se španělskými texty, ale jazykem výuky je čeština.
Kurz je určen studentům, kteří ovládají jazykové znalosti španělštiny na úrovni B1.2 (viz anotace kurzu Španělština B1.2).
Rozvíjí základní jazykové kompetence (mluvení, čtení, psaní a poslech) a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně B2.1.
Kurz je jednosemestrální, 1x2 hod. týdně.
Pokud si nejste jisti svou úrovní, můžete si ji ověřit: http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17
Literatura: Embarque 3 Libro del Alumno, Embarque 3 Libro de Ejercicios