Předmět studujícím nabízí seznámení se sociologií vzdělávání, což je hraniční disciplína na pomezí mezi sociologií a pedagogikou. Školy plní ve společnosti mnoho funkcí: seznamuje jedince s jejich místem ve společnosti či sociální skupině, připravuje jej na budoucí zaměstnání či informují členy společnosti o sociálních normách a hodnotách. Výchova je podobně významný sociální fenomén. Tento předmět je věnován základním otázkám sociologie vzdělání a vzdělanosti.