E-learningová podpotra předmětu Úpoly v kondiční přípravě.

Jedná se o souhrn textů věnujících se problematice, na kterou zatím neexistuje specifická knižní literatura.