MVI2015 Blok02 Transfer znalostí a technologií

Awarded to Karel Kolář
Issued 20 May 2016, 3:51 PM
Issued by Moodle UK pro výuku 1
Course: Management vědy a inovací -- 2016-letni

Úspěšné absolvování druhého bloku MVI2015

Criteria

  • This badge has to be awarded by a user with the following role:
    • Teacher