MVI2015 Blok03 Manažerské dovednosti

Awarded to Karel Kolář
Issued 20. Mai 2016, 15:52
Issued by Moodle UK pro výuku 1
Course: Management vědy a inovací -- 2016-letni

Úspěšné absolvování třetího bloku MVI2015

Kriterien

  • Diese Auszeichnung muss von Nutzer/innen mit folgender Rolle verliehen werden:
    • Teacher