V tomto kurzu se naučíte vytvářet dotazy v databázi Medline pomocí slovníku MeSH (vyhledávání pomocí kombinace standardních deskriptorů, přiřazování podhesel) a následného omezení pomocí limitů, tak aby výsledkem hledání bylo pouze to, co jste chtěli najít úsměv.